Fysiotherapie op Haptonomische Basis

Wanneer u lichamelijke klachten heeft, kunt u besluiten naar een reguliere fysiotherapeut te gaan, of naar een fysiotherapeut op haptonomische basis.

Bij fysiotherapie op haptonomische basis is er meer aandacht voor wat u zelf met uw lichaam kunt. U wordt zich door de therapie meer bewust van spanningen, emoties of blokkades die mede oorzaak kunnen zijn van de lichamelijke klachten. Door deze bewustwording ontstaan meer mogelijkheden om met uw klachten om te gaan.Tevens krijgt u meer inzicht in het ontstaan van de klachten en hoe u ze mogelijk in de toekomst kunt voorkomen. De fysiotherapie op haptonomische basis richt zich met name op het hier en nu en het accent wordt niet gelegd op het verwerken van gevoelens uit het verleden, hetgeen bij haptotherapie wel het geval kan zijn.
Naast alle gangbare fysiotherapeutische klachten zijn er een aantal meer specifieke indicaties voor fysiotherapie op haptonomische basis zoals:

–    lichamelijke of psychische overbelasting
–    stress
–    hyperventilatie
–    spierverkrampingen
–    hoofdpijn
–    chronische pijn
–    lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
–    wisselende klachten die het gevolg kunnen zijn van teveel spanning